RLDN, RLDF Black Chaney Vom Ohmtalteufel

Tribusas Sapienti S11930/2005

"Doris"

S10224/2007

HD A ED 0

öga UA

MH, 1:a på skott

BPH med skott

1:a på utställning

Klass 2 lydnad

Avancerad Rallylydnad

Tribusas Dorisdotter Cleo Tibusas Dorisson Cay

Bor som foderhund hos min mamma Bor hos min son

Ingrid Björkqvist, Sjöbo Marcus Grantinge, Sjöbo