Lägreklass spår 535 p

1 plats och uppflytt

TJH(FM)LP1, LP2, LP3, RLDN, RLDF, SPH1, BEVH1

Tribusas Multum In Pravo

S20617/2008

"Ragnar"

 

 

 

 

HD A, ED 0

Öga UA

MH 1:a skott

BPH med skott

Utbildat Tjänstehund

inom försvarsmakten.

Tävlar Elit lydnad

Högreklass Bevakning

Högreklass spår

Avancerad rallylydnad

1:a på officiell utställnming